ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

W przypadku pytań dotyczących konkretnego schorzenia należy skonsultować się z lekarzem.

Galderma troszczy się o bezpieczeństwo stosowania swoich produktów. Dzięki zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych związanych z produktami Galderma, przyczyniają się Państwo do monitorowania tego bezpieczeństwa.

Aby zgłosić zdarzenie niepożądane, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 331 21 80 lub mailowy safety.poland@galderma.com